PROFESIONÁLNE BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE

Bezpečnostné značenie ponúkame už od roku 1997. V súvislosti s narastajúcim dopytom máme pre Vás pripravený medzisklad bezpečnostných značiek, v ktorom sa momentálne nachádza viac než 500 000 kusov tovaru.

Pri výrobe sa používajú farby s vysokou svetlostálosťou a odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Životnosť bezpečnostného značenia je minimálne 5 rokov. Všetky vyrábané značky zodpovedajú grafickým prevedením, rozmerovými radami a farebnosťou Nariadeniu Vlády SR č. 444/2001, normám STN 018012-1, STN 018012-2 STN EN 6310-1 a normám používaných v štátoch Európskej únie.

Značky ponúkame ako samolepky a plastové tabuľky o hrúbke 0,5mm. Ponúkame tiež symboly jednotlivých skupín značiek, kombinované značky vo vodorovnom, rovnako aj v zvislom prevedení. Samozrejmosťou sú tiež elektroinštalačné samolepky, káblové a revízne štítky, či iné technické samolepky.

NOVÝ KATALÓG BEZPEČNOSTNÉHO ZNAČENIA

V našom novom katalógu Vám ponúkame široký sortiment bezpečnostných tabuliek a bezpečnostného značenia.

Bezpečnostné tabuľky a nálepky sú rozdelené do kategórií, ktoré sú rozlíšené farebne i tvarovo. Každá kategória má svoje symboly, ktoré vyjadrujú účel ich použitia. Pri každom značení nájdete vyrábané rozmery jednak pre značenia bez doplnkových textov (samotné symboly) ako aj pre značenia s doplnkovými textami. Navyše sú rozmery rozdelené podľa typu prevedenia zvlášť pre vertikálny a zvlášť pre horizontálny typ značenia.
Obrázky si vyberte z katalógu symbolov, text pri obrázku podľa požiadavky.

  Prelistovať online-katalóg

  Stiahnuť PDF katalóg (2 MB) – nízke rozlíšenie

  Vyžiadať PDF katalóg  (14.4 MB) – vysoké rozlíšenie

   Vyžiadať cenník bezpečnostného značenia

Potrebujete bezpečnostné značenie? Neváhajte nás kontaktovať!

Dopyt / Objednávka