Čo všetko sa skrýva pod pojmom copywriting?

  • Úvodné texty webu – uvítacie texty, popisy a rôzne informačné texty
  • Články na blogu – blog by mal byť súčasťou Vášho webu aby informoval Vašich sledovateľov o novinkách v obore, v ktorom sa pohybujete
  • Slogany – texty prezentujúce Váš web, firmu alebo priamo produkt či službu
  • Texty reklám – predajne texty, ktoré prilákajú zákazníkov
  • Seo optimalizácia – optimalizácia, aby ste boli ľahko vyhľadateľný vo vyhľadávačoch
  • Prezentácie – prezentujúce firmu, produkt, službu…

Čitateľnosť – napríklad neobsahuje žiadne zhluky textu.
Pútavosť – prináša unikátnosť a odlišnosť.
Dôveryhodnosť – je dôležitá hlavne pri odborných článkoch, fakty nesmú byť ani trochu domyslené vlastnou fantáziou.
Presvedčivosť – musí byť vidno, že sa v danej téme dostatočne vyznáte a viete o čom píšete. Nemôžete písať o niečom čo Vám je úplne neznáme.
Pozitívna atmosféra – nepísať zbytočne omáčky a používať príjemne znejúce frázy.
Štylistika a gramatická správnosť – správny slovosled a gramatika.
Prínos pre čitateľa – téma a obsah majú zaujať a po prečítaní musí mať čitateľ pocit, že bol obohatený o zaujímavé informácie a nie ukrátený o svoj čas.

Písanie textov nasleduje vždy až po dôkladne príprave a analýze. Potrebujeme sa dozvedieť maximum informácií o vašich produktoch a službáchcieľovej skupineúžitkoch, ktoré ponúkajú koncovým zákazníkom apod.

Pri písaní textov postupujeme odzadu – najskôr si vytýčime cieľ, podľa neho potom volíme formu a prostriedky.

Používame tzv. model AIDA – ten pomáha formulovať presvedčivý a dobre štruktúrovaný text, ktorý upúta pozornosť.

Informácie v texte priorizujeme pomocou tzv. modelu obrátenej pyramídy. Na dôležité otázky odpovedáme v texte čo najbližšie na začiatku.

Pri písaní sa stále snažíme o vcítenie do konkrétnych modelových čitateľov, čo nám umožňuje lepšie vyhodnotiť reakciu čitateľov na text.

Nadpisy majú zásadný význam, a to nielen pri textoch na web. Preto im venujeme zvýšenú pozornosť, prípadne testujeme i viac rôznych variantov.

Vyhodnocujeme spätnú väzbu – než vám hotové texty odovzdáme, testujeme ich. Vždy sa snažíme o kontrolu iným copywriterom než tým, ktorý text písal.

Rámcový priebeh spolupráce

Prvým krokom spolupráce je stanovenie cieľov, ktoré od textu očakávate. Čo má text vyvolať u jeho čitateľov?

produktoch či službách, ktorých sa text týka, sa od vás musíme dozvedieť čo najviac. Bude nás zaujímať pozícia na trhu, konkurenčné výhody, úžitok a prínos pre koncových zákazníkov.

Tvorbe každého textu musí predchádzať tiež analýza cieľovej skupiny, a to najmä s cieľom nájdenia faktorov motivujúcich k nákupnému rozhodnutiu. Vcítime sa do kože čitateľov textu.

Vytvoríme pre Vás reklamné texty. Ešte predtým, než vám ich odovzdáme, ich otestujeme a podľa spätnej väzby prípadne upravíme.

Predstavte si, že by po vás niekto požadoval napísať text na tému, vo ktorej nie ste celkom doma. Nie je to jednoduché, resp. napísať takýto text zrozumiteľne a informačne hodnotne je takmer nemožné. Vždy je potrebné dobre porozumieť tomu, o čom má text byť. Jednoducho povedané – my môžeme dobre napísať o tom, čo vy dobre poznáte, len vtedy, keď nám poskytnete potrebné informácie o Vašich produktoch službách.

Pri Vašich produktoch a službách potrebujeme poznať ich: charakteristické vlastnostiúžitky a uspokojované potreby zákazníkov, pozíciu na trhukonkurenčné výhody a všeobecné odlišnosti od konkurenciecieľovú skupinu a faktory, ktoré ovplyvňujú jej nákupné rozhodovanie, vizuálne materiály, grafické manuály, loga, produktové listy a pod.

Ak ide o texty určené pre web, poprosíme vás tiež o:

podľa vášho názoru charakteristické kľúčové slová vrátane substitútov a komplementov, cieľ, s ktorým váš web prevádzkujete, charakteristiku cieľovej skupiny vášho webu a modelových používateľov.

Potrebujete reklamné texty a slogany? Napíšte nám ešte dnes!

Dopyt