OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE / SEO

Umiestňujú sa vaše stránky vo výsledkoch vyhľadávanie? Na akých miestach? Tieto umiestnenia je možné vhodným spôsobom optimalizovať a zvýšiť tak návštevnosť vášho webu.

právne volenými krokmi je možné optimalizovať pozície webových stránok v neplatených výsledkoch vyhľadávania. Na Slovensku je top vyhľadávačom Google, ktorý ovláda nepopierateľnú väčšinu trhu. Na to, aby sa vaše stránky zobrazovali pri zadaní kľúčových fráz na čo najlepších miestach je potrebné stránky a vaše online aktivity optimalizovať. Táto úloha je rozdielne náročná v závislosti od daného segmentu, v ktorom vaša spoločnosť podniká. Je tiež potrebné brať do úvahy fakt, že optimalizácia pre vyhľadávače (SEO) je dlhodobá záležitosť. Vybudovať si stabilné postavenie trvá určitý čas a predchádzajú tomu viaceré systematické kroky.

KDE ZAČAŤ?

Prvým krokom, ktorý naša spoločnosť aplikuje je vstupná analýza aktuálneho stavu. Zistíme tak, silné aj slabé stránky vašej internetovej stránky. Vďaka výsledkom potom vieme navrhnúť vhodnú stratégiu na budovanie stabilných výsledkov. Častým problémom je práve podceňovanie niekoľkých faktorov, ktoré na prvý pohľad nie sú zrejmé. Tie nám odhalí práve dôkladná vstupná analýza.

AKO ZISTIŤ VÝSLEDKY?

Jednotlivé kroky monitorujeme v čase, aby sme ich vedeli následne zhodnotiť. Pre tento účel využívame nástroje ako Google Analytics, Google Webmaster Tools ako aj špeciálne SEO nástroje. Priebežný monitoring spracovávame do reportov pre zákazníka.

VÝHODY SEO OPTIMALIZÁCIE

Dlohodobé stabilné pozície vo vyhľadávaní

Nie je nutné platiť za prekliky na výsledky vo vyhľadávaní

V dlhodobom horizonte si optimalizácia vyžaduje nízke náklady

Správna optimalizácia zaručuje zobrazovanie vášho webu na základe relevancie, správnej cieľovej skupine